Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

 En iyi ve çok okunana etik Ahlak Felsefesi ile ilgili kitapları bu alanımızda.

Etik - Ahlak Felsefesi İle İlgili Kitaplar

Etik, felsefenin ahlak ile ilgili birimini oluşturmakta, ahlak felsefesi kitapları, felsefe gurubu kitapları içerisinde, etik kategorisi altında listelenmektedir. Ahlak, bir toplumun her kesimi tarafından kabul görmüş, onaylanan, kabul gören, güzel davranış biçimleri olarak değerlendirilen kurallardır. Felsefe kitapları içerisinde yer alan etik kitapları da bu alanları incelemektedir. İnsan yaşamının başladığı ilk döneminden itibaren ahlak sistemi oluşturulmuş, insanlar bu değerler üzerinden yaşamlarını idame ettirerek günümüze kadar gelmiştir. Süreç içerisinde çeşitli değişiklikler oluşsa da Ahlak felsefesi kitapları bu alanları her yönleri ile inceleyerek en çok okunan felsefe kitapları içerisinde yer almıştır. Din, bu en iyi ahlak felsefesi kitapları içerisinde en çok kaynağı oluşturan alandır.  Ayrıca, toplumun kendi içerisindeki  sözleşmesi de etik ahlak felsefesi kitaplarını oluşturan başka bir kaynak alanını oluşturmaktadır.

Okumak, her alanda okumak, insanın yeni ufuklara yol açmasında olduğu gibi felsefe alanında farklı açılardan bakmasını sağlamakta ve daha sağlıklı yaşam kalitesi oluşturmaktadır,  Ahlak felsefesi kitapları da bu sağlıklı yaşam alanları için araştırılmış, yazılmış en nadide kitaplardan bazılarını oluşturmaktadır. Felsefe kitapları da hayatımızda ahlaki normları daha iyi anlama adına değişikliklere, yeni düşüncelere yol gösteren eserlerdir.  Ahlak felsefesi ile ilgili kitaplar, insanda etik davranışlar üzerine sorular sorma, ruhun tatmin olmasını sağlama, nitelikli insan olma, bilgelik yolunda mutlu yaşamı bizlere aktaran kitapları oluşturmaktadır. En çok okunan ahlak felsefesi kitapları, düşünmeyi, sorgulamayı, sağlıklı yaşanabilir toplumları oluşturmayı hedefleyen kitap türlerini içermektedir. Felsefe kitapları içerisinde felsefi akımlar, felsefe tarihi, düşünce, din felsefesi, araştırma-inceleme-referans, siyaset felsefesi, filozoflar biyografiler, genel felsefe,  estetik, felsefe bilimi  ve diğer felsefe kitapları na ait alt kategorileri de bulunmaktadır.

Felsefe kitapları, genel olarak okuyucularda anlaşılması zor, okuma isteği oluşturmayan, kafa karışıklığına sebep olan kitaplar olarak bilinse de aslında bu kitaplar konulara daha farklı yönlerden bakmamızı sağlamaktadırlar. Ahlak felsefesi kitapları da aynı doğrultuda okuyucu açısından etik değerlerin daha anlamlı, geleneksel olmayan yönleri ile incelemektedir. Buda toplumların daha huzurlu ortamlarını oluşturmakta, gelişmiş milletlerin oluşması adına değer katmaktadır.

En Çok Okunan Etik - Ahlak Felsefesi Kitapları

Bireyin genele olarak pasif olduğu, ahlak normlarının nesiller boyu aktarıldığı düşünüldüğünde ahlak felsefesi kitaplarının önemi daha da artmaktadır. Çünkü düşünen, sorgulayan ve idrak eden bireyler daha somut düşünceleri oluşturacak, daha gerçekçi normları tanımlayacak ve uygulanabilir kurallar içerisinde yaşam alanlarını oluşturacaktır.

Etik – Ahlak felsefesi kitapları, ahlakın ne olduğuna dair tanımlama yapmakta, iyi veya kötü davranışların, eylemlerin ahlaki olarak dayandığı temelleri inceler, araştırır, gereklilik durumunda değiştirir ve kuralları belirler. Filozoflar ahlak felsefesinde somut, anlaşılır, uygulana bilir, etkili ve pratik kuralların oluşmasını benimsemektedirler. Ahlak felsefesi kitapları için önerilerden bazıları;

·       Friedrich Wilhelm Nietzsche, Iyinin ve Kötünün Ötesinde, Say Yayınları kitabı.

·       Benedictus de Spinoza, Etika, Dost Kitabevi Yayınları kitabı.

·       Friedrich Wilhelm Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Panama Yayıncılık kitabı.

·       Nermi Uygur, Yaşama Felsefesi, Yapı Kredi Yayınları kitabı.

·       Özkan Gözel, Varlıktan Başka, İthaki Yayınları kitabı.

·       Francisco Vergara, Liberalizmin Felsefi Temelleri, İletişim Yayınevi kitabı

Etik - Ahlak felsefesi kitapları için Yayınevi Önerileri

Ahlak felsefesi kitaplarını oluşturan en önemli başlıklarını şu şekilde sıralaya biliriz.  Ahlaki oluşturan temel kaynaklar neler olduğu, eylemin bir amacı var mı, bireyin düşüncesinde ki özgürlüğü, ahlaki olarak insan neden sorumlu, bir ahlaki sistemin diğer sisteme olan ayırt edici özelliği ve ahlak kuramının diğer insan ve toplumlar tarafından kabulü ne kadar, gibi başlıklarda sıralama yapabiliriz.

Her bireyin okunması gereken kitaplar arasında en iyi ahlak felsefe kitaplarına da yer vermeye çalışılmalı, sabır gösterilerek ön yargısız ve özenle okunmalıdır. Etik Ahlak felsefe kitapları için önere bileceğimiz bazı yayınevleri;

Sentez Yayınları, Doğu Batı Yayınları, Say Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Kabalcı Yayınları, Alfa Yayınları, Metis Yayınları, Pinhan Yayıncılık, Çizgi Kitapevi Yayınları ve Ayrıntı Yayınları için Ahlak felsefisi kitapları için tavsiyelerimizin arasındadadır.

Felsefe kitapları içerisinde yer alan (Etik) Ahlak Felsefesi kitapları alt kategorisinde, felsefeye dair aradığınız tüm yayınları, bu yayınlara ait tüm  kitapları Enes Kitap Sarayı’nda bula bilirsiniz.…

85 Kayıt bulundu Toplam 5 Sayfa << < 1 2 3 4 5 > >>
85 Kayıt bulundu Toplam 5 Sayfa << < 1 2 3 4 5 > >>
Kapat